Ceník aplikace CASEC

Vyzkoušejte si aplikaci ZDARMA nebo vyberte jednu z následujících variant.

STANDARD
34 910 Kč
Cena za roční licenci bez DPH
1 firma
500 položek
Export / Import PDF
Export / Import Excel, HTML
Etiketa / Bezpečnostní karta
Aktivní linky k bezpečnostním listům
Import složení a klasifikace BL
HTML mód / Intranet
Modul legislativa
PROFI
84 860 Kč
Cena za roční licenci bez DPH
5 firem
2000 položek
Export / Import PDF
Export / Import Excel, HTML
Etiketa / Bezpečnostní karta
Aktivní linky k bezpečnostním listům
Import složení a klasifikace BL
HTML mód / Intranet
Modul legislativa
Podrobné informace o látce
Klasifikátor
Export do registru MZ (CHLAP)
Hromadné operace
Cena roční licence v sobě zahrnuje online aktualizaci

 

- cca 7000 bezpečnostních listů v základní databázi, které můžete využít

- klasifikace  cca 8500 látek (závazně harmonizovaných klasifikací a klasifikací cca 20 000 látek dle registrační dokumentace)
- DNEL a PNEC hodnot látek
- toxikologických a ekotoxikologických studíí látek a jejich výsledků
- číselníků přípustných limitů látek v pracovním prostředí v různých zemích (NPK, PEL v ČR), dále STEL, OEL platných v EU
- informací dle ADR, IATA, IMDG dohod

- seznamů látek spadajích do restrikcí dle Přílohy XIV, Přílohy XVII nařízení REACH a dalších cca 30 seznamů jako je Kandidátský seznam (SVHC), GADSL, P65, schválené biocidní účinné látky, POPs, prekurzory drog, prekurzory výbušnin..

- zařazení dle evropského katalogu výrobků (EuPCS) a další parametry vztahující se k identifikaci výrobku potřebné pro oznámení nebezpečných směsí do PCN formátu

 

 

Samostatné doplňkové moduly 

 


TVORBA BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
Cenová nabídka na uvedený modul bude vypracována dle požadavků a specifikace klienta.
MULTILANGUAGE I
Tvorba bezpečnostních listů včetně národních hodnot NPK, PEL a dalších potřebných číselníků v jazycích CZ, SK, DE, EN, PL, AT, HU, HR, FR, IT, NL, BG, SI, ES, RO, DK, EE, LT, LU, LV, PT, SE
MULTILANGUAGE II
Další jazykové moduly pro tvorbu šablon bezpečnostních listů
BE, CY, FI, GR, IE, MT, NO, TR, SR, RU
PŘEPRAVNÍ DOKUMENTY pro přepravu dle ADR, IMDG, IATACenová nabídka na uvedený modul bude vypracována dle požadavků a specifikace klienta.
OZNAMOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SMĚSÍ do PCN (aktuálně dodáváme již i bez návaznosti na základní databázi)Cenová nabídka na uvedený modul bude vypracována dle požadavků a specifikace klienta.
ILNO (Identifikační list nebezpečného odpadu), klasifikace HP kódy, štítky na odpadní nádoby 7.210, - Kč
Jednorázová platba bez dalších ročních poplatků.

Slevy a ostatní

Pro zdravotnická a školská zařízení poskytujeme slevu na SW CASEC ve výši 12 % z výše uvedené ceny licence.
Lze doprogramovat import dat z vašich stávajících evidencí.
V případě potřeby rozsáhlejší uživatelské databáze nad 2000 položek se cena řídí individuální dohodou.

Ceník je platný od 1. 1. 2024. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.