Chemikálie konečně pod kontrolou

Aplikace CASEC je digitální organizér chemických látek a směsí.

Získejte dokonalý přehled o provozech  a aktualizované  bezpečnostní listy u každého výrobku.

Navštivte nás na veletrhu v Katowicích

ve dnech 8. a 9. března 2023      #CASEC

CASEC VE DVOU MINUTÁCH

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Okamžité zobrazení přehledů

Přehledy pro BOZP, PO a EMS můžete zobrazit, sdílet nebo vytisknout jedním tlačítkem. Tisk etiket. Karty chemické látky.

Neomezený počet
PC stanic

Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence. Žádné další poplatky za další přístupy. Ať už na PC, tabletu nebo mobilu.

Bezpečnostní listy pro všechny zaměstnance

Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny zaměstnance, technickým listům, pracovním postupům, obalovým předpisům apod.

Více než
6.000 výrobků

Základní databáze CASEC již obsahuje bezpečnostní listy více než 6000 výrobků.

Eliminace chyb
při zadávání

Eliminace chyb při zadávání informací o látkách a směsích (přednastavenými číselníky CAS, EINECS a Index. čísel, přednastavených klasifikací provázaných s aktuálním zněním H vět a P pokynů aj.).

Vícejazyčné řešení aplikace

Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického, německého,  slovenského a polského jazyka pro snadné reportování.

Rozsáhlá databáze 100.000+ látek

Základní databáze CASEC obsahuje více než 100000 látek včetně názvů, klasifikace a zařazení do restrikčních seznamů

Klasifikace a tvorba bezpečnostních listů

Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační dokumentace s možností jejich výběru  do výpočtu automatickým klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro životní prostředí. Generování bezpečnostních listů dle Přílohy II nařízení REACH ve všech jazycích EU a RU.

Jednoduché
a přehledné

Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.

Zaujaly vás tyto základní funkce. To však zdaleka není vše co CASEC umí.

PROČ ZVOLIT CASEC?

Aplikace CASEC poskytuje aktuální přehled a její funkce významně šetří čas i náklady.

To je důvod, proč si ji chválí nejen vedoucí provozů, ale i řadoví zaměstnanci. Každý může přistupovat do systému s vlastními právy a nastavením. Přehledy, etikety a bezpečnostní listy jsou automaticky tvořeny podle platných předpisů. Demo zde »

ÚSPORA

Vaši zaměstanci stráví méně času s evidencí a správou chemických látek.

PŘEHLED

Váš provoz je vždy připraven na aktualizované tisky etiket a výstupy pro kontroly či audity.

Aplikaci CASEC používají tyto renomované společnosti:

A co říkají naši spokojení klienti?

Program Casec jsme v ArcelorMittal Tubular Products Karviná zavedli před 2 lety v roce 2015. Jedná se o velmi přehlednou databázi bezpečnostních a technických listů. Díky jednoduchému ovládání je zde možnost rychle vyhledávat a třídit důležité informace, které vyžaduje současná legislativa. Pomohl nám získat celkový přehled o stavu zásob a rizik jednotlivých NCHLaS na jednotlivých pracovištích a v celém podniku. Program Casec je velkou pomocí.
Petr SlovákArcelorMittal Karviná
Velký benefit je program CASEC, který nám pomáhá s chemickými látky a jejich pravidly.
Jaroslav ŠanderaFaurecia, HSES
Program CASEC využíváme, protože je to pro nás velká úspora času. Pro moji kolegyni výhodná kontrola UN - kódů našich výrobků pro bazénovou chemii. Využívám i tvorbu BL, výborné. Také jsem nadšená z toho, že mohu mít k dispozici ihned anglickou verzi. Máme obchodovatelných asi 600 látek. Z mého pohledu mohu program CASEC i spolupráci s firmou CONSULTECO jen doporučit.
Ing. Eliška ŠevčíkováM+H, Míča a Harašta
Se SW CASEC pracujeme od roku 2014 a velmi se nám osvědčil, jak v administrativní části, tak i provozní. Program výrazně zjednodušil naší práci při aktualizaci “Pravidel pro nakládání s NCHLS”. Stejně významně zjednodušil a uspořil čas s ohlašovací povinností do database Ministerstva zdravotnictví – CHLAP. Technická podpora softwaru je na vysoké úrovni s aktivním přístupem při řešení případných nedostatků nebo zlepšení.
Vlastimil ZemanProcter&Gamble Rakona
Program CASEC používáme od roku 2012, významně pomáhá zvládnout oblast CHLS ve zdravotnictví. Velkou výhodou je, že zaměstnanci mají přístup k aktuální verzi BL a dále zkrácené verzi, tzv. Kartě chemické látky/směsi pro srozumitelnou a přehlednou formu předání informace o riziku. Významnou časovou úsporou byla pomoc SW při projednání Pravidel s KHS pro všechny 3 pracoviště ONK, tj. Kolín, Kutnou Horu i Vojkov - cca 800 látek a směsí.
MUDr. Jaroslava Jirků ONK a.s., ústavní hygienik
Využíváním programu CASEC jsme zlepšili a zefektivnili evidenci chemických látek používaných v provozech naší společnosti. Tento program využíváme například k vytvoření karet „Nakládání s CHLS“ pro KHS, „Protokolu o nezařazení dle zákona o prevenci závažných havárií“ a další reporty. Velkou výhodou je přístup do databáze chemických látek pro každého zaměstnance. Se spolehlivostí programu CASEC a poskytovaným servisem, aktualizacemi a technickou podporou programu jsme spokojeni. Případné problémy jsou řešeny rychle a vstřícně. Program CASEC můžeme doporučit, v naší společnosti jej používáme od roku 2010.
Jiří MachŠKO-ENERGO, s.r.o.
Společnost Legios Loco a.s. od roku 2016 využívá program CASEC spol. Consulteco s.r.o. jako databázi chemických látek, pro tvorbu písemných pravidel, zpracování protokolů prevence závažných havárií, štítky apod.. Je to špičkový program na trhu, s pravidelnou aktualizací právních úprav v chemické legislativě v rámci evropské unie. Naše spokojenost je veliká, přinesl komplexní uchopení řízení chemických látek ve společnosti, přehlednost, jednoduchost a možnost využití nejen na úseku EHS, ale i ve skladech, provozech či i na jiných areálech naší společnosti. Vřele doporučujeme všem zájemcům, šetří to nejen čas a co je nejdůležitější, je v tom pořádek.
Šárka MatějkováLegios Loco a.s., hlavní ekolog
Program CASEC je uživatelsky příjemný, na profesionální úrovni. Zároveň společnost poskytuje 100% servisní podporu, školení a okamžitou reakci na případné dotazy. Program CASEC můžeme doporučit všem firmám, které nakládají s NCHLS, je velkým přínosem pro efektivní zpracovávání této problematiky.
Jiří LinhartZODIAC GALLEYS EUROPE, Safety & Env Manager

Můžete se k nim také přidat
vyzkoušet CASEC zde.

"Naším primárním cílem bylo vytvořit šikovného pomocníka pro vedení evidence chemických látek a bezpečnostních listů. Postupem času se však z aplikace CASEC stal jedinečný nástroj pro celkovou správu chemických látek a jejich rizik. Funkce jako informace o rizikových látkách a jejich transformace do srozumitelné formy pro zaměstnance nenajdete v žádné jiné aplikaci. Přinášíme tak komplexní řešení, které ušetří obrovské množství času a starostí."
Ing. Radka Vokurkovájednatelka společnosti CASEC s.r.o.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo vašem provozu.