Chemikálie konečně pod kontrolou

Aplikace CASEC je digitální organizér chemických látek a směsí.

Získejte dokonalý přehled o provozech  a aktualizované  bezpečnostní listy u každého výrobku.

CASEC V JEDNÉ MINUTĚ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Okamžité zobrazení přehledů

Přehledy pro BOZP, PO a EMS můžete zobrazit, sdílet nebo vytisknout jedním tlačítkem. Tisk etiket. Automatická tvorba Karty chemické látky.

Neomezený počet
PC stanic

Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence. Žádné další poplatky za další přístupy. Ať už na PC, tabletu nebo mobilu.

Bezpečnostní listy pro všechny zaměstnance

Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny zaměstnance, technickým listům, pracovním postupům, obalovým předpisům apod.

Více než
7.000 výrobků

Základní databáze CASEC již obsahuje aktuální bezpečnostní listy více než 7000 výrobků.

Eliminace chyb
při zadávání

Eliminace chyb při zadávání informací o látkách a směsích díky přednastaveným číselníkům CAS, EINECS a Index. čísel, přednastavených klasifikací provázaných s aktuálním zněním H vět a P pokynů aj.).

Vícejazyčné řešení aplikace

Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického, německého,  slovenského a polského jazyka pro snadné ovládání programu a reportování.

Rozsáhlá databáze 116.000+ látek

Základní databáze CASEC obsahuje více než 116000 látek včetně názvů, klasifikace a zařazení do restrikčních seznamů

Klasifikace a tvorba bezpečnostních listů

Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační dokumentace s možností jejich výběru  do výpočtu automatickým klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro ŽP. Generování bezpečnostních listů dle Přílohy II nařízení REACH ve všech jazycích EU a  dalších.

Jednoduché
a přehledné

Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí a BOZP, PO.

Zaujaly vás tyto základní funkce. To však zdaleka není vše co CASEC umí.

PROČ ZVOLIT CASEC?

Aplikace CASEC poskytuje aktuální přehled a její funkce významně šetří čas i náklady.

To je důvod, proč si ji chválí nejen vedoucí provozů, ale i řadoví zaměstnanci. Každý může přistupovat do systému s vlastními právy a nastavením. Přehledy, etikety a bezpečnostní listy jsou automaticky tvořeny podle platných předpisů. Demo zde »

ÚSPORA

Vaši zaměstanci stráví méně času s evidencí a správou chemických látek.

PŘEHLED

Váš provoz je vždy připraven na aktualizované tisky etiket a výstupy pro kontroly či audity.

Aplikaci CASEC používají tyto renomované společnosti:

Co říkají naši spokojení klienti?

"Se softwarem CASEC jsem se setkal v předchozím zaměstnání, kde jsme řešili problematiku chemických látek a směsí, jejich správné označení, evidenci po jednotlivých pracovištích, tvorbu bezpečnostních karet a v neposlední řadě také sledování SVHC látek. V těchto náročných podmínkách obstál software CASEC tzv. „na jedničku“. Výhodami softwaru je intuitivní ovládání, možnosti tisku etiket, bezpečnostních karet, evidence Bezpečnostních listů a dokonce i vytvoření a tisk Identifikačních listů nebezpečného odpadu (ILNO). CASEC umožňuje mít rychlou evidenci chemických látek a směsí v jednom systému, vždy je včas aktualizován a pokud si nebudete vědět rady, můžete zavolat na helpdesk, kde vždy dostanete odbornou odpověď. To jsou důvody, proč mít CASEC i nadále jako hlavní systém managementu chemických látek a směsí."

Jiří Tlučhoř

Health, Safety & Environmental Coordinator
TOYOTA TSUSHO EUROPE SA

,,S příchodem neustále se vyvíjející chemické legislativy, nárůstu evidovaných látek, vznikne v profesním životě každého ekologa, OZO v BOZP a PO otázka, jak správně, rychle a hlavně efektivně řídit management chemických látek ve společnosti. Ideálním řešením již v dnešní době je právě software CASEC, který není jen klasická stabilní databáze, jak si mnozí z Vás představují, je to neustále se vyvíjecí software, který pro Vás zajistí soulad s legislativou, šetří Vám čas i dlouhé hledání aktuálních změn. Kromě obrovské přehledné a hlavně stále platné databáze bezp.listů, Vám rychle splní i další tři zákonné povinnosti na úseku tvorby havarijních plánů, prevence závažných havárií a ekologické újmy. Tento nástroj velice dobře obstojí při kontrole státní správou, zejména KHS, Hasiči či ČIŽP. V neposlední řadě Vám pomůže pro nastavení povinností pro systém ISO 14001 tvorbou přehledného registru chemických látek (dle provozů) v návaznosti na tisk štítků (i v cizím jazyce), bezpečnostních karet, exp. scénářů a plno další dokumentace (SVHC látky) , které jsou pro řízení chem. látek ve firmě nezbytné. Z mé dlouhodobé praxe mohu všem jen doporučit a podpořit Vás v jeho pořízení, protože jenom tak budete mít skutečně chemické látky pod kontrolou."

Šárka Matějková

Podnikový ekolog
ELEKTRÁRNA POČERADY

,,Proces to byl poměrně dlouhý a musel jsem i osobně přehodnotit spolupráci s tvůrci bezpečnostních listů v čase. Byly doby, kdy listů bylo relativně málo, a pouze CZ / SK. Postupem času jsme museli řešit další jazyky a časově se koordinace stávala neúnosná. Mnohdy nám trvalo až měsíc, než jsme byli schopni mít veškerou dokumentaci. Problémem také byla jednotná klasifikace. Měli jsme také období, kdy jsme využívali jednotlivé jazykové mutace dodavatelů, ale i zde jsme naráželi na různé překážky. Ale toto nebylo řešení pro vlastní výrobu, kde všichni očekávali, že dostanou veškeré jazykové mutace od nás. Posledním hřebíčkem, pak byli UFI kódy a martirium okolo jejich oznamování. Pak už v rozhodování stačilo udělat ekonomickou analýzu nákladů na jednotlivé konzultanty vs. pořízení toho správního softwaru. Dnes jsme schopni připravit dokumentaci během několika minut ať již z vlastní výroby nebo z dodaného listu a UFI. Což je extrémně důležité pro přípravu nových či inovovaných produktů a jejich uvedení na trh v krátké době."

Kamil Šmidák

Manažer marketingu
Den Braven Czech and Slovak

,,Obecně jsme velmi rádi, že jsme si CASEC pořídili a máme detailní přehled o používaných chemických látkách napříč NOVAVAXem. Především oceňujeme přehled nebezpečných chemických látek v jednotlivých odděleních (laboratořích, výrobě atd.). Program je velmi univerzální, protože se nám podařilo přes evidenční čísla propojit kvalifikaci a schvalování jednotlivých látek (požadavek kvality) se SAPem (finance a plánování). Časem chceme zpřístupnit program pro všechny zaměstnance a nastavit systém pro průběžnou aktualizaci – nové látky, aktuální BL atd. Dále velmi oceňujeme možnost pravidelných seminářů. K pořízení programu jsem měl plnou podporu vedení z důvodu zajištění BOZP, legislativy a zavádění nových látek."

Libor Vundrle

WSE Supervisor
NOVAVAX

"Naším primárním cílem bylo vytvořit šikovného pomocníka pro vedení evidence chemických látek a bezpečnostních listů. Postupem času se však z aplikace CASEC stal jedinečný nástroj pro celkovou správu chemických látek a jejich rizik. Funkce jako informace o rizikových látkách a jejich transformace do srozumitelné formy pro zaměstnance nenajdete v žádné jiné aplikaci. Přinášíme tak komplexní řešení, které ušetří obrovské množství času a starostí."
Ing. Radka Vokurkovájednatelka společnosti CASEC s.r.o.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo vašem provozu.