Chemická legislativa a SW CASEC

Školení pro stávající i budoucí uživatele SW CASEC, na kterém se seznámíte se všemi funkcemi v kontextu požadavků legislativy v oblasti chemických látek.

ŠKOLENÍ LEGISLATIVA A APLIKACE CASEC  

KOMU JE URČEN

Stávajícím i budoucím uživatelům aplikace CASEC.

KDY A DO KDY

Seminář je dvoudenní: 16.6. - 17.6.2021

KOLIK TO STOJÍ

Poplatek za seminář je 4.990 Kč bez DPH.

MÍSTO KONÁNÍ

Klokočov na Vysočině,

Obsah školení 

Středa 
  9.00 –   9.30 Prezence

I. skupina : Začátečníci
  9.30 – 12.00 Seznámení uživatele se základními funkcemi a ovládáním programu.
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.30 Tvorba Karty chemické látky, etikety, vyhodnocení expozičních scénářů... 

II. skupina : Pokročilý
  9.30 – 12.00 Seznámení uživatele se základními reporty, exportními formuláři, Karty                                chemických látek. a další... 
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.30 Nastavení uživatelských šablon a restrikčních seznamů. 

I.+ II. skupina
15.30 – 16.00.Přestávka                                                                                                           16.00 – 17.00 Přeprava nebezpečných věcí dle ADR, IATA a IMDG a CASEC                                             (Ing. Tadeáš Narovec)

17.00 – 19.00 Volný program, procházka po okolí 
19.00                Večeře a přátelské posezení

Jako již tradičně přivítáme hosta ing. Oldřicha Petiru, který opět přispěje svou odborností a osobou k příjemnému a přínosnému průběhu setkání. 

Čtrvtek

I. skupina : Začátečníci
  9.30 – 12.00 Klasifikace směsí, tvorba reportů a filtrování dat, protokol dle zákona o                                  průmyslových haváriích.

II. skupina : Pokročilý
  9.30 – 12.00 Klasifikace směsí, tvorba bezpečnostního listu, oznamování ve formátu                               PCN do jednotlivých zemí EU.

12.00 – 13.00 Oběd

I.+ II. skupina

13.00 – 14.00 Expoziční scénáře a jejich praktické využití a CASEC                                                           (Ing. Lenka Lišková)

14.00 – 15.00 Diskuse

Během školení se dělají dle potřeby pravidelné krátké přestávky na kávu, čaj a svačinky, které jsou k dispozici v průběhu celého dne.   

Podmínky účasti

OBJEDNAT SE NA ŠKOLENÍ

Ubytování Klokočov

Prosím rezervujte si individuálně ubytování u vedoucího provozu na zámečku Klokočov:
Jindřich Krňávek - vedoucí provozu
Tel.: + 420 608 610 650, info@zamecek-klokocov.cz

OBJEDNAT SE

Objednejte se na školení v roce 2021 na zámečku Klokočov na Vysočině.

Chcete se objednat telefonicky nebo emailem? Volejte +420 777 331 771 nebo +420 604 906 976 nebo napište objednávku na kontakt@casec.cz