Znalostní databáze CASEC

Potřebujete změnit heslo? Ztratili jste vaše přihlašovací údaje?
Potřebujete doručit správné informace o změnách v programu konkrétním lidem?
Zde najdete návod, jak se přihlásit do aplikace CASEC.
Návod a popis instalace služby CASEC WEB API
Průvodce tvorbou šablon pro bezpečnostní listy.
Sledujte si dosažení limitní hodnoty 1 tuny u dovezené látky napříč spektrem vašich výrobků.
SW CASEC vám zajistí snadno a rychle přehled důležitých informací o riziku látky/směsi/předmětu pro zaměstnance ve formě A4 strany.
Snadno a rychle dohledáte ve vašich výrobcích, dodávaných surovinách a používaných chemikáliích látky regulované různými nařízeními (např. SVHC).
Provede výpočty dle přednastavených legislativních pravidel a zajistí podklad pro bezpečnostní zprávu, případně protokol o nezařazení.
Etikety na výrobky tvoří SW CASEC dle parametrů definovaných nařízením CLP.
Etikety na  nádoby s odpady a ILNO podle vyhlášky 273/2021 Sb. vytvoříte snadno s pomocí SW CASEC
Jak si dobře a efektivně nastavit SW CASEC pro další práci.
Oznamování nebezpečných směsí do PCN pomocí SW CASEC.
Ze zadaných informací z BL surovin či výrobků vám SW CASEC vygeneruje správně vyplněné přepravní dokumenty.