F.A.Q.

Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně pořízení, používání a instalace SW. Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Na jakých plaformách funguje aplikace CASEC?

Aplikaci CASEC je možné nativně provozovat na počítačích se systémem Windows (od verze Windows 7 a vyšší). Pro funkčnost aplikace je potřeba online přístup na adresu https://casec.cz/, kdy program ke komunikaci využívá protokol https, port 443. Dále je možno aplikaci spustit pro nahlížení jako webovou zjednodušená offline verzi pro zajištění přístupu zaměstnanců k bezpečnostním listům a informacím o riziku.

Kolik uživatelů může využívat aplikaci CASEC?

Počet uživatelů je neomezený. Pouze na vás závisí kolik uživatelů vybavíte administrátorskými právy, případně rozšířenými uživatelskými právy. Všichni ostatní mohou nahlížet, tvořit reporty, etikety, Karty, avšak bez zásahu do vaši uživatelské databáze.

Kolik stojí aplikace CASEC?

Ceník je uveden v záložce CENÍK a je závislý na počtu položek (tedy výrobků) spravovaných ve vaší databázi. Počet přiložených bezpečnostních listů se nezapočítává. Cena je stanovena jako roční poplatek za licenci. Zároveň je možno dokupovat jednotlivé Doplňkové moduly, u kterých je cena jednorázová a následně je stanoven poplatek za aktualizace.

Bude mi fungovat i offline?

Serverová instalace HTML modu musí být online, offline funguje SW CASEC na klientech. Slouží pro nahlížení a filtrování dat. Je určen především pro zaměstnance pohybující se na provozech (s chytrými telefony, tablety) nebo na PC jednotky na provozech pro zajištění informací dle Článku 35 nařízení REACH: Přístup k informacím pro pracovníky.

Proč si vybrat CASEC?

Jedná se o jedinečný nástroj, který propojuje všechny oblasti, kde je nutno pracovat se zadáním informací o složení výrobků, jejich množství a dalších parametrech. Zároveň z těchto informací SW dokáže klasifikovat, označit a vytvořit bezpečnostní listy v několika jazycích. A to vše se generuje s využitím základních číselníků a databází informací o látkách, které pro vás on-line aktualizujeme. Tím je zaručen soulad s aktuální legislativou, minimalizace chyb a je zabráněno výskytu odlišných výstupních informací pro státní správy, odběratele a certifikační autority. Znamená to především obrovskou úsporu času s přepisováním dat do různých systémů a minimalizaci rizika pokuty za nesprávné údaje. Neváhejte a zaveďte systém dat pod jednou střechou i u vás.

Formát loga společnosti pro vložení do programu?

Logo musí být ve formátu PNG 32bit (RGBA).

Jak probíhá zálohování dat?

Zálohování dat je prováděno na denní bázi. Denní zálohy jsou přístupné 30 dní, dále jsou dostupné měsíční zálohy, kdy se ponechává poslední záloha z každého měsíce po dobu 2 let.

F.A.Q.

Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na dotazy, které jste nám poslali a které mohou být užitečné i pro ostatní uživatele.

Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Klasifikace směsi vlastností, kterou ani jedna ze složek nemá

Dotaz: Mám dotaz ohledně jedné směsi, která je složená ze dvou složek (směs toluenu a butanonu 50:50) První složka má věty H225, H304, H315, H319, H336, H361d,H373 Druhá složka má věty: H225, H319, H336 Je možné, aby v BL byla směs označena H410 ? Když ani jedna z původních složek tohle označení nemá? Jde mi o to, že jsem našla starý BL, kde při jeho nynější aktualizaci jsem vše v programu Casec zadala a zmizel mi symbol pro H410 oproti původní verzi. Jestli se někdy v minulosti nedošlo při klasifikaci k chybě a v dalších aktualizacích se tento symbol jen nesmyslně připisoval, aniž by to někdo zkontroloval, nebo by tam měl opravdu být…. Když původní složky zkontroluji v databázi ECHA, tak ani u jedné tato věta není obsažena.
Odpověď: Klasifikace směsi (směs toluenu a butanonu 50:50) a. Toluen V rámci registrační dokumentace je několik klasifikaci (self a harmonizované), kdy ty co jsou self obsahují klasifikaci jako Aquatic Chronic 3, H412 V harmonizované klasifikaci také žádná H410 není https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/30426 ani v notifikacích není nic „horšího“ než H412, není tedy důvod, aby z toluenu vyplynulo riziko H410 (Aquatic Chronic 1) b. Butanon Ten má v rámci reg.dokumentace uvedenu pouze 1 klasifikaci a ta je shodná s harmonizovanou klasifikací Ani v hramonizované klasifikaci, ani v CL notifikacích nikde žádné riziko „aquatic“ není https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/79649, není tedy důvod, aby z butanonu vyplynulo riziko H410 (Aquatic Chronic 1) Jde-li o Váš BL, nutno opravit. Jde-li o BL dodavatele, je Vaší povinností ho na tuto nesrovnalost upozornit a požádat o nápravu.

Změna UFI při změně klasifikace složky směsi

Dotaz: Změna UFI je daná při změně složení nebo při překročení stanovených limitů od oznámených koncentrací, ale jak je to v případě změny klasifikace složek/látek ve směsi? Změny klasifikací složek/látek mohou a nebo nemusí způsobit změnu klasifikace celé směsi. Jde v těchto případech o malý update oznámení nebo je nutné měnit UFI směsi? Pozn. Změna klasifikace složky resp. látky může být dána změnou přílohy VI (harm. kl.) nebo změnou klasifikace složky/látky výrobcem.
Odpověď: Pro změnu klasifikace složek ve směsi není v předpise přímo uvedeno pravidlo. Když se mění klasifikace složky (ať už změna závazné harmonizované klasifikace, nebo např. použitím klasifikace jiného registranta látky), tak to lze považovat za výsledek vyhodnocení toxikologických informací. Lze tedy využít pravidlo: ...v případě, že jsou k dispozici nové toxikologické informace o nebezpečných vlastnostech dané směsi nebo jejích složek, jež jsou požadovány v oddíle 11 bezpečnostního listu... Určitě není potřeba měnit UFI, takže bude stačit malý update.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.