DOKUMENTY CASEC

Dokumenty společnosti

Dokumenty ke stažení

Podle článku 35 nařízení REACH je povinnen zaměstnavatel umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v bezpečnostním listu pro látky nebo směsi, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni. Protože bezpečnostní listy jsou rozsáhlé dokumenty plné odborného textu a jsou určeny zaměstanaveli, je vhodné, aby zástupce společnosti z oblasti HSE, popř. externista, tyto informace zpracoval do srozumitelné a stručné formy. Tuto službu nabízí i náš SW prostřednitvím tzv. Karty chemické látky, kterou automaticky generuje dle údajů zadaných v bezpečnostním listu, anebo i pomocí vlastních šablon, které si uživatel může pro sebe vytvořit. Zde je několik ukázek možných výstupů ze SW: