Instalace
 1. Spusťte cmd jako administrátor,

 2. Přejděte do adresáře, kde je casec instalován,

 3. Spusťte casec.exe /install viz obrázek.

Předpoklad tohoto příkladu je, že program byl nainstalován do d:cs.

Kontrola
 1. Spusťte cmd jako administrátor,
 2. Přejděte do adresáře, kde je casec instalován, 
 3. Ujistěte se, že služba běží (např services.msc) viz obrázek.
Nastavení spuštění

Spusťte casec.exe /config a nastavit v následujícím dialogu:

Případné nastavení kontaktu zobrazovaných v zápatí WEB API se provádí v nastavení programu:

Nastavení serverů
Nastavení Server 1
 1. Vyberte port, na kterém služba poběží a navolte mu ID.
 2. Tlačítko „používat anglické názvy klasifikací“ slouží ke zobrazení zkratky klasifikace  - výhodou je menší potřebný prostor, nevýhodou je nesrozumitelnost pro běžného uživatele. Příklad „Eye Dam 1“ je zkratka od nebezpečnosti „Způsobuje vážné poškození očí“
Nastavení Server 2
 1. Potřebujete-li více typů zobrazení informací v HTML modu, můžete instalovat libovolný počet služeb.
 2. Vždy volte jiný port.
 3. Aktualizace každé služby se provádí solo.
Výsledek
Výsledek 1
Výsledek 2
Odinstalace
Odinstalování aplikace CASEC WEB API

Pokud již nechcete provozovat službu CASEC WEB API, odinstalujte zde:

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.