Přihlášení do aplikace

Přihlášení do programu a nastavení uživatelských práv.

1) Otevřete aplikaci CASEC

Vpravo nahoře naleznete přihlašovací okénko, kam zadáte jméno a heslo, které vám váš firemní administrátor licence přiřadil. 

2) Nastavení administrátorských práv

V nastavení programu je Nastavení uživatelů, kde pouze Administrátor licence může dělat změny. Nastavení uživatelům pak volí dle této tabulky tak, jak je potřeba, aby s programem pracovali. Typ uživatele je samotný Administrátor licence, dále Administrátor jednotlivých Firem v licenci, který má oprávnění řídit uživatelská práva jednotlivých uživatelů. A dále Uživatelé, kteří mohou být v rámci firmy, nebo celé licence a oprávnění pro provádění změn mají dle Uživatelských práv, co jim Administrátor, popř. Administrátor firmy přiřadí.