Nastavení aplikace

Potřebujete změnit heslo? Ztratili jste vaše přihlašovací údaje?
Potřebujete doručit správné informace o změnách v programu konkrétním lidem?
Zde najdete návod, jak se přihlásit do aplikace CASEC.
Návod a popis instalace služby CASEC WEB API